Urad za slovenske šole

Seznam večstopenjskih šol s slovenskim učnim jezikom

Koda Večstopenjske Šole  GOIC81100L
Ime Šole  Večstopenjska Šola »Doberdob« 
Naslov Trg Sv.Martina, 1
Kraj Doberdob
Poštna številka 34070
Naslov elektronske pošte goic81100l@istruzione.it
Telefon 0481 /  78009  
Fax  0481 /  
Št. Okraja 014
Občina Doberdob
Koda Občine D312
Davčna Številka 81004130316

Koda Večstopenjske Šole  GOIC81200C
Ime Šole  Večstopenjska Šola »Gorica« 
Naslov Ulica dei Grabizio, 38
Kraj GORICA
Poštna številka 34170
Naslov elektronske pošte goic81200c@istruzione.it
Telefon 0481 /  531824 
Fax  0481 /  530325
Št. Okraja 014
Občina GORICA
Koda Občine E098
Davčna Številka 80005940319

Koda Večstopenjske Šole  TSIC81600G
Ime Šole  Večstopenjska Šola pri Svetem Jakobu
Naslov Ulica Frausin, 12-14     
Kraj TRST
Poštna številka 34137
Naslov elektronske pošte tsic81600g@istruzione.it
Telefon 040  /  3481599
Fax  3475993
Št. Okraja 020
Občina TRST
Koda Občine L424
Davčna Številka 80016760326

Koda Večstopenjske Šole  TSIC81700B
Ime Šole  Večstopenjska Šola »Vladimir Bartol«
Naslov Ulica Caravaggio, 4 
Kraj TRST
Poštna številka 34128
Naslov elektronske pošte tsic81700b@istruzione.it
Telefon 040  /  567500 
Fax  567500
Št. Okraja 019
Občina TRST
Občinska Koda L424
Davčna Številka 80018890329

Koda Večstopenjske Šole  TSIC818007
Ime Šole  Večstopenjska Šola Opčine
Naslov Nanoški trg, 2
Kraj Opčine
Poštna številka 34151
Naslov elektronske pošte tsic818007@istruzione.it
Telefon 040  /  211119 
Fax  2155245
Št. Okraja 019
Občina TRST
Koda Občine L424
Davčna Številka 90135570324

Koda Večstopenjske Šole  TSIC819003
Ime Šole  Večstopenjska Šola Nabrežina
Naslov Nabrežina Kamnolomi, 85                                  
Kraj Nabrežina                      
Poštna številka 34011
Naslov elektronske pošte tsic819003@istruzione.it
Telefon 040  / 200136  
Fax  2025252 
Št. Okraja 016
Občina DEVIN NABREŽINA               
Koda Občine D383
Davčna Številka 90135590322     

Koda Večstopenjske Šole  TSIC820007
Ime Šole  Večstopenjska Šola Josipa Pangerca
Naslov Dolina, 210 
Kraj DOLINA
Poštna številka 34018
Naslov elektronske pošte tsic820007@istruzione.it
Telefon  040  /  228132 
Fax  8326189
Št. Okraja 018
Občina DOLINA
Koda Občine D324
Davčna Številka 90135580323

ANAGRAFSKI PODATKI ZAVODA

VEČSTOPENJSKA ŠOLA »Pavel Petričič«  
   
Koda Večstopenjske Šole  UDIC834007
Ime Šole  Večstopenjska Dvojezična Šola »Pavel Petričič«
Naslov Ulica AZZIDA, 9
Kraj Špeter
Poštna številka 33049
Naslov elektronske pošte UDIC834007@ISTRUZIONE.IT
Telefon 0432 /  717208 
Fax  0432 /  717208 
Št. Okraja 011
Občina Špeter
Koda Občine I092
Davčna Številka 94079950302

 

PLESSI

VEČSTOPENJSKA DVOJEZIČNA ŠOLA »Pavel Petričič« ŠOLA  koda Občinska Koda Okraj  Sedež
           
 vrtec IC/VŠ Paolo Petricig San Pietro al Natisone / Pavel Petričič Špeter UDAA834003 I092 011 S
         
Scuola dell'infanzia Bilingue -S.Pietro al Natisone / Špeter         UDAA834014 I092 011  
-  ul./v.le Azzida, 9 -        
Scuola dell'infanzia Bilingue -Savogna / Sovodnje                           UDAA834025 I478 011  
- ul. /via Kennedy        
           
 osnovna šola Scuola Primaria Bilingue -S.Pietro al Natisone / Špeter          UDEE834019 I092 011 S
- ul./v.le Azzida, 9 -        
           
nižja srednja šola Scuola Sec. I grado Bilingue -S.Pietro al Natisone / Špeter         UDMM834018 I092 011  
- ul./v.le Azzida, 9 -        

 


 

Seznam višjih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom

PREDSTAVIMO SE

Na Zavodu delujejo tri višješolske študijske smeri: klasični licej “P. Trubar”, humanistični licej in znanstveni licej “S. Gregorčič”. Humanistični licej omogoča globlje spoznanje samega sebe, drugih in širšega družbenega dogajanja. V teku petletnega šolanja se bodo dijaki naučili analizirati družbene pojave in oceniti vlogo posameznika v njih. Klasični licej seznanja mlade z izročilom antike, na katerem temeljita moderna evropska civilizacija in humanistična kultura. S poglobljeno jezikovno, zgodovinsko in filozofsko pripravo, predmetnik klasičnega liceja izostri čut za zakonitosti jezika in za estetiko ter privzgoji vesten in metodičen pristop do dela. Znanstveni licej omogoča pridobitev kulturne izobrazbe, pri kateri sta humanistična in znanstvena komponenta harmonično zliti. Dijakom nudi sredstva za učinkovito soočanje z zahtevami spreminjajoče se družbe, da bodo lahko kos njenim izzivom tako s poklicnega kot kulturnega vidika.

LICEJ »Simon Gregorčič«                
   
Koda Šole  GOIS002002
Ime Šole  Humanistični in Znanstveni Licej »Simon Gregorčič«          
Naslov ULICA PUCCINI 14
Kraj GORICA
Poštna številka 34170
Naslov elektronske pošte gois002002@istruzione.it
Spletka www.solskicenter.net
Urniki delovanja tajništva za stranke Od pon. do pet. 07:50-08:30 in 10:30-11:30; v torek popoldne od 16:00 do 17:00
Telefon 0481 / 82123
Fax  82123
Št. Okraja 014
Občina GORICA
Koda Občine E098
Davčna Številka 91021440317

PREDSTAVIMO SE

Zavodi I.Cankarja, Ž.Zoisa in J. Vege so del tehniškega srednješolskega pola. Gre za šole s slovenskim učnim jezikom in z dolgoletno tradicijo, ki opravljajo na Goriškem svoje zahtevno vzgojno – izobraževalno poslanstvo. Primarna naloga naše šole v večinsko tujejezičnem okolju je namreč ta, da nudi dijakom možnost enakovrednega izobraževanja bodisi v primerjavi s šolami z italijanskim učnim jezikom kot s slovenskimi v Sloveniji. Slovenci, ki smo upravno ločeni od matične domovine, imamo v tem skupnem prostoru pomembno poslanstvo: nismo samo most ali vezni člen med dvema svetovoma, pač pa smo neločljivi del narodovega telesa in ga s svojo kulturno raznolikostjo bogatimo in oplajamo. Zato je pomembno, da vseskozi obnavljamo in vzpostavljamo medsebojne stike in tako ostajamo neločljivo povezani.

Koda Šole  GOIS00400N
Ime Šole  D.I.Z. Cankar-Zois-Vega    
Naslov ULICA PUCCINI 14
Kraj GORICA
Poštna številka 34170
Naslov elektronske pošte gois00400n@istruzione.it
Spletka https://www.potep.org/
Orari di apertura per il pubblico PON - PET 10:00 - 12:30; TOR tudi 15:00 - 16:30
Telefon 0481 / 530021  
Fax  530809  
Št. Okraja 014
Občina GORICA
Koda Občine E098
Davčna Številka 80005120318

PREDSTAVIMO SE

Licej Franceta Prešerna je največja višja srednja šola s slovenskim učnim jezikom v Italiji in je v šolskem letu 2020-21 obhajal 75-letnico plodnega delovanja. V zgodovini in zavesti Slovencev na Primorskem so bile slovenske šole vedno pomemben kraj izobraževanja in oblikovanja narodne zavesti ter zaščite pred pritiski raznarodovanja in asimilacije. Obstoj slovenskih šol sodi v širši okvir zaščite manjšin, ki ohranjajo svojo specifično vlogo posebno danes, ko se skupnost Slovencev v Italiji in njeno šolstvo pospešeno spreminjata. Negovanje in posredovanje slovenskega jezika, kulture in zgodovine ostajata tudi v spremenjenih razmerah središčno poslanstvo naše šole. Skrb za slovenski jezik ostaja zato prioriteta šole, saj je jezik kot nosilec nesnovne kulturne dediščine temelj, na katerem naša skupnost gradi svojo samozavest, duhovno podobo in samoprepoznavnost. Našo šolo pa obiskujejo tudi mladi, ki prihajajo iz drugačnih jezikovnih in kulturnih okolij. Zato se ob zavedanju skupne odgovornosti za varovanje in razvoj slovenščine stalno zavzemamo za pospeševanje zavedanja o pomembnosti jezikovne in kulturne raznolikosti in gojimo večjezičnost. Na naši šoli skrbimo za temeljito, široko in kritično usmerjeno izobrazbo ter državljansko rast. Narodna identiteta, vključenost v družbo, ustvarjalno sožitje, multikulturna naravnanost, enakopravnost in mir so vrednote, ki vodijo naše delo. Temeljno vodilo naše šole je zato pozornost do posameznika, spoštovanje osebe in skrb za osebno rast vsakogar. Licej Franceta Prešerna ponuja sledeče izobraževalne programe: Znanstveni licej uporabnih znanosti (UZ); Znanstveni licej (ZL); Jezikovni licej (JL); Klasični licej (KL).

Koda Šole  TSPS010006
Ime Šole  Licej France Prešeren
Naslov Strada di Guardiella 13/1
Kraj TRST
Poštna številka 34128
Naslov elektronske pošte tsps010006@istruzione.it
Spletka www.preseren.edu.it
Urniki za stranke Od ponedeljka do petka: 9.00 – 11.00
Telefon 040  / 568482
Fax  3798966
Št. Okraja 019
Občina TRST
Koda Občine L424
Davčna Številka 80016570329

PREDSTAVIMO SE

Na DTZ Žige Zoisa izobražujemo dijake na dveh področjih: na ekonomskem področju imamo smer Uprava, finance in marketing, na tehnološkem področju pa Gradnje, okolje in prostor. Osnovni cilj našega dela je širjenje znanja ter splošnih, strokovnih in socialnih kompetenc dijakov. Čim boljše jih želimo pripraviti za vstop v življenje in v delovno ali študijsko okolje. Živimo namreč v družbi znanja in vseživljenjskega učenja in zavedamo se, da je učenje osnova za vsak bodoči uspeh. Trudimo se, da bi jih naučili učiti se, radovedno raziskovati in ceniti znanje. Da bi bilo šolsko delo čim bolj privlačno in raznoliko, vpletamo vanj vrsto dodatnih dejavnosti, ki povezujejo šolo z okoljem in presegajo predmetne vsebine, ter težijo k razvijanju socialnih in državljanskih kompetenc. Projekti Stiki z delovnim okoljem in usmerjanje, Zdravstvena in športna vzgoja, Spoznavanje okolja in kultura potovanja, Vzgoja aktivnega državljana, Umetnostna vzgoja prispevajo k oblikovanju razgledanih, aktivnih in kritičnih mladih ljudi.

Koda Šole  TSTD030007
Ime Šole  D.T.Z. Žiga Zois
Naslov Ulica Weiss, 15 
Kraj TRST
Poštna številka 34128
Naslov elektronske pošte tstd030007@istruzione.it
Spletka https://www.zigazois.edu.it/
Urniki za stranke 10.30 - 14.30
Telefon 040  / 54356
Fax  350744
Št. Okraja 019
Občina TRST
Koda Občine L424
Davčna Številka 80021510328

PREDSTAVIMO SE

Naš zavod ima kot slovenska vzgojno – izobraževalna ustanova v Italiji pomembno vlogo tudi pri oblikovanju in ohranjanju slovenskega knjižnega jezika kot maternega jezika pripadnikov slovenske narodnostne skupnosti v Italiji ali kot jezika didaktičnega kurikuluma posmeznega dijaka. Skrb za slovenski knjižni jezik pa se ne uresničuje le pri predmetu slovenski jezik in književnost, ampak je eden izmed prečnih ciljev pri vseh učnih predmetih. Predmetni profesorji so dolžni oblikovati ustrezni slovenski strokovni jezik in biti dijakom zgled za primerno govorno in pisno kulturo. Za ustrezno jezikovno kulturo je dolžno skrbeti tako učno kot neučno osebje. Ob skrbi za jezikovno področje, v katerega spadata še italijanščina kot jezik okolja in angleščina kot prvi tuji jezik, polagamo posebno pozornost na znanstvene predmete, na izobraževanje na tehnološkem področju ter na predmete ekonomsko-družbenega področja. V središču vzgojno-izobraževalne ponudbe DIZ Jožefa Stefana sta tako tudi laboratorijska didaktika kot redno delo v laboratorijih (laboratorij elektronike, informatike in fizike, mehanska delavnica, laboratorij avtomatizacije in tehničnega risanja-CAD, laboratorij anorganske in organske kemije, instrumentalne analize, splošne biologije in mikrobiologije). Drugo osnovno vodilo pri načrtovanju ponudbe je stik z okoljem, s svetom dela, poklicev, raziskovanja in univerze. Dijaki opravljajo staže na nekaterih vodilnih podjetjih v pokrajini, na raziskovalnih inštitutih kot sta Sinhrotron in Area ter na znanstvenih fakultetah (kemija, biologija, idr.).

Koda Šole  TSIS00300N
Ime Šole  D.I.Z. »Jožef Stefan«          
Naslov Canestrinijeva ploščad 7
Kraj TRST
Poštna številka 34128
Naslov elektronske pošte tsis00300n@istruzione.it
Spletka https://jozefstefan.org/
Urniki za stranke PON - PET od 10:00 do 12:00
Telefon 040  / 568233
Fax  3798967
Št. Okraja 019
Občina TRST
Koda Občine L424
Davčna Številka 80029130327

PREDSTAVIMO SE

Humanistični licej nudi osnovno licejsko izobrazbo. Glavni predmeti temeljijo na humanističnem področju (pedagogika, psihologija, filozofija, antropologija, sociologija, zgodovina in zemljepis) in družbeno ekonomskem področju (pravo in ekonomija, sociologija, antropologija, metodologija raziskovanja, tuji jeziki, zgodovina in zemljepis). Na našem zavodu se namenja veliko pozornost osebni rasti dijakov in njihovi socialni inteligenci ter se razvija miselno prožnost, ki jo zahteva današnji svet.

Koda Šole  TSPM02000T
Ime Šole  Humanistični in družbeno-ekonomski licej »A.M. SLOMŠEK«         
Naslov Ulica Caravaggio, 4 
Kraj TRST
Poštna številka 34128
Naslov elektronske pošte tspm02000t@istruzione.it
Spletka www.slomsek.it
Urniki za stranke ponedeljek - četrtek: 8.00-13.15 ali 14.00
petek: 8.00-13.15
Telefon 040  / 3798900 
Fax  3798903
Št. Okraja 019
Občina TRST
Koda Občine L424
Davčna Številka 80016960322