Urad za slovenske šole

Mobilnost šolskega osebja 

V tem razdelku dobite vse informacije v zvezi s premestitvami, začasnimi dodelitvami in začasnimi namestitvami učnega in neučnega osebja šol s slovenskim učnim jezikom v tržaški, goriški in videmski pokrajini.