Urad za slovenske šole

Didaktična gradiva in pravna besedila prevedena v slovenski jezik

Zbirka prevedenih zakonskih besedil

Stran je trenutno v delu. Zbrana so prevedena zakonska besedila in drugo ministrsko gradivo. 

POZOR: v pričakovanju imenovanja komisije za standardizacijo jezika na področju šolstva, opozarjamo, da prevedena besedila še niso bila dokončno pregledana in torej jezikovno normirana. 

Inkluzija

Dokumenti

Objavljamo prevode zakonskih besedil, ki se tičejo vključevanja otrok s posoebnimi potrebami. Prevodi niso bili še standardizirani. 

Objavljamo prevode orodji besedil, ki se tičejo vključevanja otrok s posoebnimi potrebami. Prevodi niso bili še standardizirani.