Urad za slovenske šole

Sodelovanje z Republiko Slovenijo

Sodelovanje z Republiko Slovenijo

Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo s pozornostjo spremlja dogajanje na slovenskih šolah v zamejstvu in jih podpira. V ta namen pripravlja seminarje v Sloveniji in zamejstvu, organizira poučne ekskurzije za dijake in šolnike ter vsako leto nudi osem letnih štipendij za spopolnjevanje šolnikov v slovenskem jeziku in stroki na visokošolskih zavodih v Sloveniji.
 

Predstavnik Ministrstva Republike Slovenije za šolstvo:
Lara PIŽENT
Višja pedagoška svetovalka za slovenske šole v Italiji
Zavod RS za šolstvo