Natečajni postopki

Natečaj DDG

Redni natečaj za srednjo in višjo šolo-slovenske šole 2024

Redni natečaj nižja in višja srednja šola 2023

Stran namenjena rednemu natečaju za nižjo in višjo srednjo šolo 2023

Redni natečaj vrtec osnovna šola 2022

Natečaj upravno osebje

Izredni natečaj člen 59 odstavki 4-9 slovenske šole

Stran namenjena proceduram za pridobitev stalne zaposlitve v luči MO 242 z dne 30. julija 2021

Natečajni razred A071 - Izredni natečaj

Stran, na kateri najdete vse informacije o izrednem natečaju za A071

Concorsi sloveni