Natečaji

Redni natečaj nižja in višja srednja šola 2023

Stran namenjena rednemu natečaju za nižjo in višjo srednjo šolo 2023

Italijanski natečaj za vrtec in osnovno šolo

Concorso ordinario secondaria I e II grado

Natečaj Stem

Izredni natečaj člen 59 odstavki 4-9 slovenske šole

Stran namenjena proceduram za pridobitev stalne zaposlitve v luči MO 242 z dne 30. julija 2021

Procedura straordinaria art. 59 commi 4 – 9

Concorso straordinario art 59 comma 9-bis DL 73/2021

Natečajni razred A071 - Izredni natečaj

Stran, na kateri najdete vse informacije o izrednem natečaju za A071

Redni natečaj vrtec osnovna šola 2022

Razdelek namenjen rednemu natečaju za vrtec in osnovno šolo