Urad za slovenske šole

Splošne informacije

Foto USP orriz2

Urad za slovenske šole

 

Urad za slovenske šole je v ulici Santi Martiri 3, v bližini trga Hortis in mestne knjižnice. 

Kdor prihaja z vlakom, se iz železniške postaje (drevored Miramare) lahko pripelje na urad  z mestnim avtobusom št. 8.  Izstopi na obrežju blizu bivše ribarnice. Kot drugo možnost lahko stopi na mestni avtobus št. 30 (pred železniško postajo) in izstopi na oširku Papa Giovanni XXIII. 

Tistim, ki prihajajo z avtomobilom, svetujemo, da parkirajo ob železniški postaji in se pripeljejo z omenjenima avtobusoma.  

Urad za slovenske šole 

Pristojni oddelek

Telefonski kontakt

Urnik za telefonske klice

Splošno tajništvo

(Priznavanje naslovov, učno osebje, Državni izpit, itd.) 

040 4194 129

Ponedeljek in sreda od  9 do 11

Neučno osebje

040 4194 129

 

 

 

Ponedeljek in sreda od  9 do 11

 

 

 Učno osebje: vrtci, osnovne šole in nižje srednje šole

040 3173710 

 

 

Ponedeljek in sreda od  9 do 11

 

 

Učno osebje: višje šole

040 3173709

 

 

Ponedeljek in sreda od  9 do 11

 

 

Ministrski odlok št. 913 z dne 18. decembra 2014 določa prisotjnosti II. Urada (Urada za slovenske šole) v tretjem čenu. II. urad ima sedež v Trstu. Na deželni ravni skrbi za slovenske šole. Pri tem sodeluje s I. in III. Uradom . 

Pristojnosti so: 

a) izvajanje racionalizacije slovenske šolske mreže. Preverja predloge za oblikovanje razredvo in zagotavlja primerno upravljanje seznama osebje dodeljenega slovenskim šolam. Skrbi za mobilnost (premestitve in začasne dodelitve) učnega in neučnega osebja;

b) potrditev lestvic za suplence učnega in neučnega osebja, skrbi za zaposlovanje za določen in nedoločen čas učnega in neučnega osebja; 

c) pripravljanje natečajev za zaposlovanje učnega, vodstvenega in neučnega osebja. Skrbi za začetno izobraževanje novozaposlenih in za stalno izobraževanje zaposlenih;

d) državni izpiti, upravljanje diplom za slovenske šole; 

e) tajništvo Deželne šolske komisije;

f) organizacija dela, za evalvacijo osebja. Skrbi za preprečevanje korupcije in za uveljavljanje preglednosti ter dostopnosti spletke. Zagotavlja širši dostop do informacij javnega značaja, ki so v pristojnosti II. Urada. Skrbi za sklepanje pogodb in dodeljevanje storitev, predvsem na področju prevajanja iz italijanščine v slovenščino in za slovenske učbenike;

g) prevajanje okrožnic I. in III. urada. Sestavlja okrožnice namenjene slovenskim šolam;

h) pravni spor, disciplinski postopki, penzije; 

i) sodelovanje s I. Uradom v pravnih postopkih, ki se tičejo Deželnega šolskega urada; 

l) preverjanje zapisnikov revizorjev v primerih, ko letni programi in obračuni posameznih šol niso potrjeni;

m) upravljanje finančnih virov v pristojnosti II. Urada;

n) mladinske politike in preprečevanje nelagodja v šolskem okolju, skrb za šoloobveznost in za odličnost; 

o) reševanje sporov z zaposlenim osebjem; pravna podpora slovenskim šolam; disciplinski postopki proti osebju na slovenskih šolah.

 

Urad za slovenske šole