Urad za slovenske šole

Slovenska šola v Italiji

V deželi FJK se šole s slovenskim učnim jezikom nahajajo v nekdanjih pokrajinah Gorica in Trst. Tovrstne šolske ustanove v svojem didaktičnem delu upoštevajo smernice, ki jih italijanska država določa za šole z italijanskim učnim jezikom (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, Indicazioni nazionali per i licei , Linee guida per gli istituti tecnici). Predmenti pouk se odvija v slovenskem jeziku (razen italijanščine in tujih jezikov). Slovenski jezik je torej opredeljen kot prvi jezik.

Slovenska šola na Goriškem in Tržaškem ima sicer dolgo zgodovinsko tradicijo, italijanska država pa jih je uzakonila, zato da bi tudi na osnovi mednarodnih dogovorov zaščitila pravico slovenske narodne skupnosti v Italiji do izobrazbe v maternem jeziku. Slovenske šole v Italiji so danes tudi v luči procesa evropske integracije odprte celotni čezmejni skupnosti, ki biva na območju dveh bivših pokrajin.

Ob zaključku drugega ciklusa šolanja bodo dijaki dosegli nivo znanja C1 tako v slovenskem kot tudi v italijanskem jeziku.

Tudi šole v nekdanji pokrajini Videm se zgledujejo po smernicah, ki jih italijanska država določa za šole z italijanskih učnim jezikom (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, Indicazioni nazionali per i licei , Linee guida per gli istituti tecnici), vendar pa se te poslužujejo modela dvojezičnega pouka. V učnem procesu sta sporazumevalna jezika torej tako slovenščina kot italijanščina, odvisno od predmeta.