Urad za slovenske šole

Deželna šolska komisija za pouk v slovenskem jeziku

Zakonski okvir

13. člen 3. odstavek zakona 38/01

Da bi zagotovili avtonomijo izobraževanja v slovenskem jeziku, se ustanovi Deželna šolska komisija za pouk v slovenskem jeziku; predseduje ji deželni funkcionar iz 1. odstavka tega člena. V roku 18 mesecev od začetka veljave tega zakona predsednik ministrskega sveta na predlog ministra za šolstvo in na podlagi mnenja Odbora z odlokom določi sestavo komisije, način imenovanja njenih članov in njeno delovanje. Za to niso predvideni dodatni ali višji stroški, ki bi bremenili državni proračun.
Komisija iz tega odstavka nadomesti komisijo, predvideno z 9. členom zakona štev. 932, z dne 22. decembra 1973, z izjemo tistega, kar predvideva 24. člen tega zakona.

Pristojnosti Deželne šolske komisije za pouk v slovenskem jeziku določa več zakonskih aktov: 

  • Člen 4 zakona 1012 z dne 19. julija 1961  ki dodeljuje pristojnosti glede urnikov in programov poučevanja.
  • Člen 9 zakona 932 z dne  22. decembra 1973, ki dodeljuje pristojnosti glede delovanja slovenskih šol.
  • Člen 13 odst. 3 zakona 38  z dne 23. febbruarja 2001 pa ustanavlja Komisijo za zagotavljanje avtonomije izobraževanja v slovenskem jeziku. 

Novice - Deželna šolska komisija