Aktualno

Tematska področja

Tematska področja, projekti, didaktične dejavnosti in pobude, ki jih podpira Deželni šolski urad. Strani v italijanščini.

Natečaj DDG

Redni natečaj nižja in višja srednja šola 2023

Stran namenjena rednemu natečaju za nižjo in višjo srednjo šolo 2023

Izredni natečaj člen 59 odstavki 4-9 slovenske šole

Stran namenjena proceduram za pridobitev stalne zaposlitve v luči MO 242 z dne 30. julija 2021

Redni natečaj vrtec osnovna šola 2022

Razdelek namenjen rednemu natečaju za vrtec in osnovno šolo

Šolstvo v deželi FJK

Državne šole

Privatne šole

Šolstvo v številkah