Ufficio scuole slovene

ANNO 2024

Tjaša BAJC- Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Janika ŠKERL- Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Jana PRAŠELJ - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Metka KUK - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Karin HROVATIN - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Veronika DON - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Ksenja DANEU - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Tanja GAETA - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Irina KNEIPP - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Katrin SEDMACH - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Janika ŠKERL - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Maša VODOPIVEC - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Ana KOŠUTA - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Tjaša BAJC - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

 

ANNO 2022

Katja BRESCIANI- Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Miha PEČAR- Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Dean GHIRA- Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Maja SMOTLAK- Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Mateja LOVREČIČ- Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Saša KOLENC- Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Alex DEVETAK- Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Mateja BELINA- Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Mojca PAHOR- Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Elena Rita PESARO- Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

ANNO 2021

Jan UMEK - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

 

Nika COTIČ  - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

- Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/3621 6. 4. 2021 (file .pdf 594 kb)

 

Nada SOSSI  - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

- Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/3623 6. 4. 2021 (file .pdf 527 kb)

 

Andrejka LEBAN  - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

- Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/3622 6. 4. 2021 (file .pdf 511 kb)

 

ANNO 2020

David CROSELLI - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

- Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/6726 22. 7. 2020 (file .pdf 388 kb)

 

Greta ZAVADLAV - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

 

Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/6152 3. 7. 2020 (file .pdf 585 kb)

 

Kristina Žerjal  - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/6153 3. 7. 2020 (file .pdf 562 kb)

 

Veronika GRASSI - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

- Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/5505 18. 6. 2020 (file .pdf 392 kb)

 

Nastja GHERLANI - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

- Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/5504 18. 6. 2020 (file .pdf 392 kb)

 

Mateja POČKAJ - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/4486 26. 5. 2020 (file .pdf 568 kb)

 

Tina FRANDOLIČ - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

-  Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/4480 265. 2020 (file .pdf 564 kb)

 

Nina AKSENTIĆ - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

-  Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/3915 13. 5. 2020 (file .pdf 544 kb) 

 

Helena MLAKAR - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/3919 13. 5. 2020 (file .pdf 548 kb) 

 

Deana NEUBAUER - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

- Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/3179 15. 4. 2020 (file .pdf 384 kb)

 

Emilija PODJAVORŠEK - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

- Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/2632 18. 3. 2020 (file .pdf 640 kb)

- Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/2634 18. 3. 2020 (file .pdf 640 kb)

 

Ilaria CICCONE - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

- Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/2563 16. 3. 2020 (file .pdf 640 kb)

- Decreto / Odlok m_pi.AOODRFVG/3911 13. 5. 2020 - rettifica/popravek (file. pdf 556 kb)

 

Veronika GERDOL- Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

- Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/508 d.d. 20/01/2020 / Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/508 z dne 20. 1. 2020 (file .pdf 383 kb)

ANNO 2019

Tina FRANDOLIČ - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/12651 d.d. 18/10/2019 / Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/12651 z dne 18. 10. 2019 (file .pdf 340 kb)

 

Barbara ŠKABAR - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/8233 d.d. 10/7/2019 / Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/8233 z dne 10. 7. 2019 (file .pdf 384 kb)

 

Majda KLANJSCEK - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/5532 d.d. 7/5/2019 / Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/5532 z dne 75. 2019 (file .pdf 416 kb)

 

Helena MLAKAR - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

- Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/5534 d.d. 7/5/2019 / Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/5534 z dne 7. 5. 2019 (file .pdf 416 kb)

 

Martina ŠOLC - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

- Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/5536 d.d. 7/5/2019 / Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/5536 z dne 7. 5. 2019 (file .pdf 416 kb)

 

Majla KOŠUTA - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/5538 d.d. 7/5/2019 / Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/5538 z dne 75. 2019 (file .pdf 416 kb)

- Rettifica - Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/6064 d.d. 17/5/2019 / Popravek - Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/6064 z dne 17. 5. 2019 (file .pdf 416 kb)

 

Urška KERIN- Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

Attuazione misura compensativa / Dopolnilno preverjanje (file .pdf 256 kb)

Giudizio finale / Zaključno mnenje (file .pdf 192 kb)

Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/4326 d.d. 28/3/2019 / Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/4326 z dne 28. 3. 2019 (file .pdf 448 kb)

ANNO 2018

Maddalena MURA - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št. 206/2007

- Attuazione misura compensativa / Dopolnilno preverjanje (file .pdf 200 kb)

- Giudizio finale / Zaključno mnenje (file .pdf 168 kb)

- Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/7542 d.d. 28/6/2018 / Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/7542 z dne 28. 6. 2018 (file .pdf 364 kb)

 

Ana KODELJA - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št.206/2007

Attuazione misura compensativa / Dopolnilno preverjanje (file .pdf 100 kb)

- Giudizio finale / Zaključno mnenje (file .pdf 24 kb)

- Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/6992 d.d. 14/6/2018 / Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/6992 z dne 14. 6. 2018 (file .pdf 124 kb)

 

Blaž JEKLIN - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št.206/2007

- Attuazione misura compensativa / Dopolnilno preverjanje (file .pdf 108 kb)

- Giudizio finale / Zaključno mnenje (file .pdf 52 kb)

- Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/6490 d.d. 1/6/2018 / Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/6490 z dne 1. 6. 2018 (file .pdf 128 kb) 

- Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/6502 d.d. 1/6/2018 - rettifica / Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/6502 z dne 1. 6. 2018 - popravek (file .pdf 128 kb)

 

Valentina RACMAN - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št.206/2007

- Attuazione misura compensativa / Dopolnilno preverjanje (file .pdf 108 kb)

- Giudizio finale / Zaključno mnenje (file .pdf 28 kb)

- Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/6493 d.d. 1/6/2018 / Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/6493 z dne 1. 6. 2018 (file .pdf 380kb)

 

Ivana RUZZIER - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 / Priznanje strokovne usposobljenosti po zakonski uredbi št.206/2007

- Attuazione misura compensativa / Dopolnilno preverjanje (file .pdf 108 kb)

- Giudizio finale / Zaključno mnenje (file .pdf 28 kb)

- Decreto dirigenziale n. prot. AOODRFVG/6495 d.d. 1/6/2018 / Odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/6495 z dne 1. 6. 2018 (file .pdf 380kb)

 

Denis DOLJAK - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. n. 206/2007 – Decreto dirigenziale prot. n. AOODRFVG/5369 d.d. 8/5/2018 / Priznanje strokovnega naslova po zakonski uredbi št. 206/2007 – odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/5369 z dne 8. 5. 2018 (file .pdf 368 kb)

 

Andreina MENEGATTI - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. n. 206/2007 – Decreto dirigenziale prot. n. AOODRFVG/742 d.d. 23/1/2018 / Priznanje strokovnega naslova po zakonski uredbi št. 206/2007 – odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/742 z dne 23. 1. 2018 (file .pdf 120 kb)

 

Marianna GERGELY - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. n. 206/2007 – Decreto dirigenziale prot. n. AOODRFVG/103 d.d. 5/1/2018 / Priznanje strokovnega naslova po zakonski uredbi št. 206/2007 – odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/103 z dne 5. 1. 2018 (file .pdf 120 kb)

 

Mojca CIMERLAJT - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. n. 206/2007 – Decreto dirigenziale prot. n. AOODRFVG/102 d.d. 5/1/2018 / Priznanje strokovnega naslova po zakonski uredbi št. 206/2007 – odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/102 z dne 5. 1. 2018 (file .pdf 124 kb)

ANNO 2017

Tamara VICMANRiconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. n. 206/2007 – Decreto dirigenziale prot. n. AOODRFVG/11993 d.d. 29/11/2017 / Priznanje strokovnega naslova po zakonski uredbi št. 206/2007 – odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/11993 z dne 29. 11. 2017 (file .pdf 124 kb)

 

Katarina JERETIN FERLUGA - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. n. 206/2007 – Decreto dirigenziale prot. n. AOODRFVG/11161 d.d. 31/10/2017 / Priznanje strokovnega naslova po zakonski uredbi št. 206/2007 – odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/11161 z dne 31. 10. 2017 (file .pdf 124 kb)

 

Tatjana GRGIČ - Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex D. Lgs. n. 206/2007 – Decreto dirigenziale prot. n. AOODRFVG/11163 d.d. 31/10/2017 / Priznanje strokovnega naslova po zakonski uredbi št. 206/2007 – odlok predstojnika urada št. AOODRFVG/11163 z dne 31. 10. 2017 (file .pdf 132 kb)

 

Daniela STEKAR - priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – uspešno opravljeno dodatno preverjanje in zaključno mnenje / Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 – superamento prova attitudinale e giudizio finale

- Dopolnilno preverjanje / Attuazione misura compensativa (file .pdf 216 kb)

- Zaključno mnenje / Giudizio finale (file .pdf 24 kb)

 

Nadia KOVIC – priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – uspešno opravljeno dodatno preverjanje in zaključno mnenje / Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 – superamento prova attitudinale e giudizio finale

 - Dopolnilno preverjanje / Attuazione prova attitudinale (file .pdf 292 kb)

 - Zaključno mnenje (file. pdf 168 kb) / Giudizio finale (file .pdf 76 kb)

 

Ana HVALIČ – priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – uspešno opravljeno dodatno preverjanje in zaključno mnenje / Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 – superamento prova attitudinale e giudizio finale

 - Dopolnilno preverjanje / Attuazione prova attitudinale (file .pdf 212 kb)

 - Zaključno mnenje / Giudizio finale (file .pdf 640 kb)

 

 

Renata PADOVAN - priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – uspešno opravljena praksa in zaključno mnenje / Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n.  206/2007 – superamento tirocinio e giudizio finale

 - Dopolnilno preverjanje / Attuazione prova attitudinale (file .pdf 57 kb)

 - Zaključno mnenje / Giudizio finale - (file .pdf 77 kb)

 

 

Viljena DEVETAK - priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – uspešno opravljeno dodatno preverjanje in zaključno mnenje / Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n.  206/2007 – superamento prova attitudinale e giudizio finale

 - Dopolnilno preverjanje / Attuazione prova attitudinale (file .pdf 60 kb)

 - Zaključno mnenje / Giudizio finale (file .pdf  16 kb) - (file .pdf 112 kb)

 

Slavica RADINJA - priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – uspešno opravljeno dodatno preverjanje in zaključno mnenje / Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n.  206/2007 – superamento prova attitudinale e giudizio finale

- Dopolnilno preverjanje / Attuazione prova attitudinale (file .pdf 51 kb)

- Zaključno mnenje / Giudizio finale (file .pdf 9 kb) - (file .pdf 533 kb file con firme non accessibile così pervenuto dalla Commissione)

 

Marinella DOBRINJA - priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – uspešno opravljeno dodatno preverjanje in zaključno mnenje / Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n.  206/2007 – superamento prova attitudinale e giudizio finale

- Dodatno preverjanje / Prova attitudinale (file .pdf 50 Kb)

- Zaključno mnenje / Giudizio finale (file .pdf 465 Kb)

 

 

Eva STEPANČIČ - priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – uspešno opravljeno dodatno preverjanje in zaključno mnenje / Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n.  206/2007 – superamento prova attitudinale e giudizio finale 

- Dodatno preverjanje / Prova attitudinale ( file .pdf 126 Kb)

- Zaključno mnenje / Giudizio finale ( file .pdf 804 Kb)

 

Metka ŠINIGOJ - priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – uspešno opravljeno dodatno preverjanje in zaključno mnenje / Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n.  206/2007 – superamento prova attitudinale e giudizio finale

- Dodatno preverjanje / Prova attitudinale (file .pdf 50 Kb)

- Zaključno mnenje / Giudizio finale (file .pdf 1 MB)

 

Martina CROSELLI - priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – uspešno opravljeno dodatno preverjanje in zaključno mnenje / Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 – superamento prova attitudinale e giudizio finale

- Dodatno preverjanje / Prova attitudinale (file .pdf 50 Kb)

- Zaključno mnenje / Giudizio finale (file .pdf 157 Kb)

 

Sanja ŠIREC  – priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – dopolnilno preverjanje / Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 - attuazione misura compensativa

 

Nada PAULIN – priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – dopolnilno preverjanje / riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 - attuazione misura compensativa 

Biserka CESAR - priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – dopolnilno preverjanje / riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 - attuazione misura compensativa 

- Dodatno preverjanje / Prova attitudinale (file .pdf 34 kb)

- Zaključno mnenje / Giudizio finale (file .pdf 35 kb)

 

Francesca ANTONINI  – priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – dopolnilno preverjanje / R iconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 - attuazione misura compensativa 

Daša STANIČ  – priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – dopolnilno preverjanje / Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 - attuazione misura compensativa 

Urška ŠINIGOJ   – priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – dopolnilno preverjanje / Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 - attuazione misura compensativa

Petra DILLI – priznanje strokovne usposobljenosti po delegiranem zakonu št.206/2007 – dopolnilno preverjanje / Riconoscimento del titolo di formazione professionale ex decreto legislativo n. 206/2007 - attuazione misura compensativa

  •