JESENSKI SEMINAR

58. SEMINAR ZA VZGOJITELJE, UČITELJE IN PROFESORJE ŠOL S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM  NA TRŽAŠKEM IN GORIŠKEM TER  DVOJEZIČNE ŠOLE V ŠPETRU NA VIDEMSKEM

sep. 4, 2023 - sep. 12, 2023