Štipendije za izpopolnjevanje v slovenskem jeziku in stroke na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji za akademsko leto 2022/2023

mar. 31, 2022
Redazione USRFVG

Opozarjamo na razpis Republike Slovenije (Ministrstva za šolstvo in šport) za osem enoletnih štipendij za izpopolnjevanje v slovenskem jeziku in stroki na univerzah v Republiki Sloveniji za akademsko leto 2022/2023 (po 8. členu Osimske pogodbe in na podlagi Zapisnika za področje izobraževanja za manjšine, podpisanega 25.05.1995 v Ljubljani), ki jih bodo dobitniki uporabili v šolskem letu 2022/2023.
Obveščamo vas, da smejo po veljavnih predpisih za štipendije zaprositi samo vzgojitelji, učitelji in profesorji v rednem službenem razmerju.
Kandidati morajo predstaviti svoj »curriculum vitae«, doseženo izobrazbo in čimbolj razčlenjen ter smotrn program dela, in sicer obvezno na obrazcu, priloženem pričujočemu razpisu. Kot dogovorjeno bodo kandidati vlogo, naslovljeno na Deželni šolski urad – Urad za slovenske šole, predstavili preko lastnih ravnateljstev. Vloge naj zato kandidati ravnateljstvu svoje šole predstavijo najkasneje do 26. aprila 2022 (kot potrdilo o spoštovanju roka velja žig šole), šole pa jih bodo nato posredovale našemu uradu do 3. maja 2022 na naslov slovenskiurad@istruzione.it. Vlog, ki na naš urad ne bodo prispele v obliki, določeni v tem dopisu, Urad ne bo obravnaval.
Vloge bo pregledala komisija, ki jo bo imenoval podpisani V.d. predstojnika Urada za slovenske šole. Komisija si pridržuje pravico, da pred dokončnim izborom posamezne kandidate povabi na razgovor za dodatna pojasnila v zvezi s predstavljeno vlogo.

Obrazec in kriteriji za ocenjevanje vloge kandidatov so dostopni na spodnji povezavi.