OBJAVA RAZPISA - FINANČNO UPRAVLJANJE IZREDNEGA PRISPEVKA DEŽELE FJK ZA ŠOLSKO AVTONOMIJO

nov. 16, 2022
Slo Redakcija

Objavimo razpis za finančno upravljanje izrednega prispevka Dežele FJK za avtonomijo slovenskih šol v Italiji. 
Razpis je namenjen državnim šolskim ustanovam s slovenskim učnim jezikom ali dvojezični šoli v FJK.

Kandidature bomo sprejemali do 19.novembra 2022 ob 23,59 uri preko varne elektronske pošte (PEC).