DEŽELNA ŠOLSKA KOMISIJA - KANDIDATURE VODSTVENEGA, UČNEGA IN NEUČNEGA OSEBJA

dec. 1, 2022
Slo Redakcija

V pripetku je seznam kandidatov vodstvenega, učnega in neučnega osebja, ki ga je Osrednja volilna komisija, ustanovljena na Uradu za slovenske šole  pri DŠU, sestavila na podlagi prejetih kandidatur.