Natečajni postopki za učno osebje

Redni natečaj za nižjo in višjo srednjo šolo

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred: A041 - Informatika_imenovanje rezervnega člana

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred: A021 - Zemljepis

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred: A054 - Zgodovina umetnosti

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred: A034 - Kemija

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred: A041 - Informatika

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred: B015 - Laboratorij elektrotehnike in elektronike

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred:A-70 -Italijanščina na nižji srednji šoli s slovenskim učnim jezikom - sprememba

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred:A-60 -Tehnologija na nižji srednji šoli - sprememba

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred:A-45 -Gospodarsko poslovanje - sprememba

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred:A-20 -Fizika - sprememba

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred:A-18 -Filozofija in humanistične vede - sprememba

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred:AD25- Nemščina na nižji srednji šoli

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred:AB25- Angleščina na nižji srednji šoli  

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred:AB24- Angleščina na višji srednji šoli

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred:A-75- Latinščina grščina na višji srednji šoli s slovenskim učnim jezikom

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred:A-73-Literarni predmeti na višji srednji šoli s slovenskim učnim jezikom

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred:A-72- Italijanščina na višji srednji šoli s slovenskim učnim jezikom 

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred:A-71-Slovenščina zgodovina in zemljepis na nižji srednji šoli s slovenskim učnim jezikom

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred:A-70-Italijanščina na nižji srednji šoli s slovenskim učnim jezikom

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred:A-60-Tehnologija na nižji srednji šoli

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred:A-54- Zgodovina umetnosti

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred:A-46-Pravo in ekonomija

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred:A-45-Gospodarsko poslovanje

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred:A-30-Glasba na nižji srednji šoli

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred:A-28-Matematika in naravoslovje

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred:A-27-Matematika in fizika

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred:A-20-Fizika  

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred:A-19-Filozofija in zgodovina  

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred:A-17-Risanje in zgodovina umetnosti na višji srednji šoli 

Odlok o imenovanju ocenjevalne komisije rednega natečaja za natečajni razred:A-01-Risanje in upodabljanje na nižji srednji šoli