PODALJŠANJE ope legis vodilnih položajev na DŠU FJK ter imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja na D.I.Z. “Gregorčič” v Gorici.

dec. 31, 2022
Redazione Usrfvg

Objavi se ukrep za podaljšanje do 31.12.2024 mandata tehničnih višjih uradnikov dr. Petra Černica in dr. Fabiana Paia, in posledično podaljšanje mandata dr.Sonje Klanjšček v vlogi vršilca dolžnosti ravnatelja D.I.Z "Gregorčič" v Gorici  do 31.08.2023.