Imenovanje predstojnika Urada za slovenske šole Deželnega šolskega urada FJK

dec. 31, 2022
Redazione Usrfvg

Novi vodja II Urada Deželnega šolskega urada FJK Dr.Igor Giacomini - ukrep, ki dodeljuje vodstvo II Urada DŠU v smislu 5.odstavka člena 19 Zakonske uredbe št. 165/2001 s spremembami.