IMENOVANJE ŠOLE ZA UPRAVLJANJE DEŽELNEGA PRISPEVKA ZA SLOVENSKE ŠOLE

nov. 22, 2022
Slo Redakcija

Objavi se akt za imenovanje šole, ki bo upravljanja izredni prispevek dežele FJK za šole s slovenskim učnim jezikom v skladu z odstavki 12-16 člena 7 deželnega zakona 07.11.2022, št.15